Виставки Києва, Міжнародний виставковий центр Київ МВЦ.

footerfacebookicon linkedinicon footertwittericon youtubeicon

Україна, 02002, Київ, Броварський проспект, 15
тел./факс: +38 (044) 201-11-61

Тематика виставки

Екологічний моніторинг і методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Системи контролю промислових викидів
- Аналітичне, лабораторне та контрольно‑вимірювальне обладнання
- Комп’ютерні технології в розвитку екологічного моніторингу. ГІС технології та експертні системи
- Екологічний консалтинг, експертиза, аудит


Системи очищення промислових викидів в повітря:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Методи та обладнання, які використовуються для очищення викидів від аерозолів
- Очищення промислових викидів від пароподібних та газоподібних домішок
- Технології зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу
- Системи та засоби промислової вентиляції та кондиціювання


Поводження з промисловими відходами та їх утилізація:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Машини, матеріали та обладнання для збору, транспортування, зберігання та утилізації промислових відходів
- Поводження з небезпечними відходами
- Рециклінг відходів виробництва
- Природоохоронні технології при будівництві та експлуатації полігонів
- Технології рекультивації полігонів та хвостосховищ


Переробка та утилізація відходів полімерів та гумотехнічних виробів (техніка та обладнання):

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Вторинна переробка пластмас, поліетилену, пластику
- Утилізація відходів полімерного виробництва
- Поводження з відходами гумотехнічних виробів


Методи очищення та відновлення ґрунтів:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Оцінка ступеня забруднення ґрунтів шкідливими речовинами промислового походження
- Методи рекультивації ґрунтів, забруднених викидами промислових підприємств
- Технології, матеріали та обладнання для очищення ґрунтів виробничих територій
- Озеленення санітарно‑захисних зон промислових підприємств


Технології звукоізоляції, боротьба з шумом і вібрацією:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Прилади для вимірювання шуму та вібрації на підприємстві
- Засоби та методи колективного захисту від шуму та вібрації
- Засоби індивідуального захисту від шуму та вібрації
- Звуко- і віброізоляційні матеріали


Контроль за електромагнітними та радіаційними випромінюваннями:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Прилади, апаратура та обладнання для виміру радіаційних та електромагнітних випромінювань
- Засоби та методи захисту від електромагнітних радіаційних випромінювань на виробництві
- Матеріали, що поглинають або відображають випромінювання
- Механізація та автоматизація технологічних процесів радіаційно‑небезпечних об’єктів


Промислова гідроізоляція та герметизація:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Гідроізоляція підлог, стін, покрівель, огороджувальних конструкцій
- Механізми для виробництва гідроізоляційних робіт
- Гідроізоляційні матеріали та герметики


Екологічно безпечні технології та виробництва:

Тематика виставки Екологія підприємства 2018

- Технології, що знижують/виключають використання та утворення в виробничих процесах небезпечних речовин, матеріалів
- Вдосконалення технологій виробничих процесів та основного технологічного обладнання
- Створення замкнутих виробничих циклів, комбінування та кооперація виробництв
- Мінімізація відходів, безвідходні та маловідходні технології