Виставки Києва. Організація та проведення міжнародних виставок Київ Україна МВЦ.

Україна, 02002, Київ, Броварський проспект, 15
тел./факс: +38(044) 201-11-61

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

23 – 25 вересня 2014 року

2 3  В Е Р Е С Н Я

Круглий стіл:
«ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ»

Час проведення

10.30-14.30

Організатори

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міненерговугілля
Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міненерговугілля;
ДП «НЕК «Укренерго»
Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України за участю Громадської ради при Міненерговугіллі

Учасники

Фахівці Міненерговугілля, ДП «НЕК «Укренерго», енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, представники громадських організацій енергетичного спрямування

Модератор

Куцан Ю.Г., член Центрального правління НТСЕУ, академік АТН України, д.т.н.

Перша частина круглого столу: «Європейська перспектива»

Основні доповіді першої частини круглого столу:

Підвищення ефективності роботи ОЕС України шляхом приведення її технічного стану у відповідність до Європейських регламентів

Олефір Д.О., директор технологічного департаменту ДП «НЕК «Укренерго»

Інвестиційні проекти з будівництва та реконструкції енергетичних об`єктів ОЕС України із залученням коштів міжнародних фінансових організацій (МФО)

Снєжко Н.М., заступник начальникадепартаменту взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями ДП «НЕК «Укренерго»

Досвід паралельної роботи «Острова Бурштинської ТЕС» з енергосистемами країн ENTSO-E

Седун В.А., перший заступник директора – головний диспетчер Західної електроенергетичної системи ДП «НЕК «Укренерго»

Аналіз ОЕС України щодо можливості її синхронної роботи з енергосистемами країн ENTSO-E

Вовк А.І., заступник директора ДП «Чехпол енерджи»

Друга частина круглого столу: «Стан та проблеми розвитку енергетики України»

Основні доповіді другої частини круглого столу:

Перспектива розвитку ОЕС України

Корнюш С.В., Брехт О.О., ДП «НЕК «Укренерго»

Використання світового досвіду в розбудові інтелектуальних електроенергетичних мереж в Україні

Стогній Б.С., Кериленко О.В., Інститут електродинаміки НАН України, Денисюк С.П., ІЕЕ НТУУ «КПІ»

Презентація. «Корпоративна, інформаційна модель «Тезаурус» автоматизованої підтримки процесу ціноутворення в умовах лібералізованого Ринку електроенергії». Відеофільм

Ришкевич О.І., заступник директора ГІОЦ ДП «НЕК «Укренерго»

Круглий стіл
«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВ З ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

Час проведення

16.00 -18.45

Організатори

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Коаліція громадських організацій «Енергетичні реформи» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження"

Учасники

Спеціалісти Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представництва ЄС, органів виконавчої влади, а також громадських і бізнес-асоціацій

Модератор

Олена Павленко, президент аналітичного центру DIXI Group

Основні тези доповідей:

Енергетичне Співтовариство задоволено тим, як наразі відбувається співпраця з Україною, і намагається всіляко сприяти її виходу з кризи. Зокрема, він зазначив, що під час ХІІ Засідання Ради міністрів Енергетичного Співтовариства, яке відбулося у Києві, було прийнято декілька документів, вкрай важливих для розвитку української енергетики та економіки в цілому: «Другою цікавою частиною співпраці з Україною було обговорення (на Засіданні Ради міністрів Енергетичного Співтовариства) безпеки газопостачання. Україна є найбільшим транзитером газу до країн Європейського Союзу і наразі активно співпрацює з іншими країнами для диверсифікації поставок». Крім того, Янез Копач зазначив, що Україна має більше уваги приділяти заходам з енергоефективності, оскільки саме це дозволить їй «стати менш залежною від постачальників енергоносіїв, зокрема, це стосується газу».

Янез Копач, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства

«Імплементація і проведення змін саме в енергетичному секторі є насправді одними із найосновніших і наймасштабніших реформ, які передбачатимуться власне в рамках Асоціації». Юлія Ковалів підкреслила, що перед НКРЕКП і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України наразі стоїть важливе завдання – лібералізація ринків газу та електроенергетики.

Юлія Ковалів, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Сьогодні українська енергетика працює в таких складних умовах, як ніколи раніше: «З іншого боку це дає нам можливість для перетворень, провести необхідні реформи та будувати дійсно прозорі відносини, модернізувати галузь, залучити нові технології та фінансові ресурси і підвищити стандарти роботи паливно-енергетичного комплексу на основі європейських стандартів». На думку заступника міністра, за умов належного реформування галузі, Україна вже за 2-3 роки зможе стати частиною європейського енергетичного ринку.

Вадим Улида, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості

Висловив переконання, що діалог громадських організацій, бізнесу та органів влади дозволить досягти спільних цілей. На його думку, реформування енергетичної галузі в Україні є не просто важливим, а першочерговим, оскільки це дозволить країні зміцнити свою економіку та позитивно вплине на розвиток енергетичного сектору інших країн.

Вальтер Треттон, керівник відділу «Енергетика, транспорт і навколишнє середовище» Представництва ЄС в України

Зазначив, що «ще два місяці назад з усього блоку було фактично імплементовано всього лише декілька Директив, присвячених технічному регламенту, а саме – маркуванню побутового обладнання, однак буквально за останні два місяці Україна змогла суттєво наблизитися до виконання своїх цілей».

Сергій Дубовик,
заступник голови Держенергоефективності

Підкреслила що запорукою нормальної імплементації європейських директив є діалог всередині уряду, між урядом і громадськістю, а також урядом і бізнесом. Серед найголовніших завдань, які стоять перед коаліцією «Енергетичні реформи» в теперішніх умовах експерт виділила приведення законодавства в сфері ринку газу та електроенергетики до вимог Третього енергетичного пакету, прийняття й оприлюднення механізму моніторингу спільних потоків газу України та ЄС, прийняття Закону «Про державне регулювання в енергетиці» та Закону «Про оцінку впливу на довкілля», а також прийняття законодавства з покращення рівня конкуренції на ринку.

Олена Павленко, президент аналітичного центру DIXI Group, член коаліції «Енергетичні реформи»

У своєму виступі зазначив прийняття європейських стандартів на енергетичному ринку сприятиме надходженню нових інвестицій та зміцненню економіки країни в цілому. Він підкреслив, що розробка відповідного законодавства сприятиме більш активній участі бізнесу в стабілізації та розвитку газового та нафтового ринків України. Крім того, Бернард Кейсі також наголосив на необхідності покращити діалог між урядом та бізнесом.

Бернард Кейсі, президент Американської торгівельної палати в Україні

Заявив, що одним із ключових завдань міністерства є докорінний перегляд бізнес-процесів та підвищення рівня обізнаності вітчизняних підприємств стосовно нових правил гри на ринку: «Підготовка екологічного законодавства повинна, на наш погляд, однозначно проходити за участі представників і бізнесу, і інститутів громадянського суспільства, що дозволить нам максимально врахувати українські реалії».

Павло Унгурян, заступник Міністра екології та природних ресурсів України

Вказав на необхідність посилити роль регулятора, рівень його незалежності, а також зосередитися на лібералізації газового та електроенергетичного ринків. Він також підкреслив, що Енергетичне Співтовариство готове всіляко сприяти реформуванню галузі в Україні, тим паче в умовах нинішньої кризи, оскільки це дозволить уникнути подібних кризових ситуацій в енергетиці в майбутньому.

Дірк Бушле, заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства

2 4  В Е Р Е С Н Я

ДЕНЬ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Час проведення

10.00-18.00

Організатори

ДП НАЕК «Енергоатом»
Департамент з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля
Асоціація «Український ядерний форум»

Учасники

Фахівці Міненерговугілля та інших органів виконавчої влади, ДП НАЕК «Енергоатом», представники вітчизняних та іноземних компаній та організацій

1. Панельна дискусія «Стратегія та пріоритети розвитку атомної галузі в Україні»

Модератор:

Наталія Шумкова, виконавчий директор ДП НАЕК «Енергоатом»

Основні доповіді панельної дискусії:

Стратегія розвитку атомної енергетики до 2030 року

Данко Білей, генеральний інспектор — директор з безпеки ДП НАЕК «Енергоатом»

Проблеми і перспективи розвитку урановидобувної галузі України

Олександр Сорокін., генеральний директор
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Будівництво ЦСВЯП як складова енергетичної безпеки

Олександр Рибчук, генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»

Оцінка можливості розбудови ЯТЦ України при впровадженні різних видів реакторних установок

Олег Годун, ВП «Науково-технічний центр ДП НАЕК «Енергоатом»

Продовження терміну експлуатації енергоблоків та модернізація
«9 блоків за 6 років»

Сергій Тараканов, заступник директора з проведення експлуатації ДП НАЕК «Енергоатом»

2. Круглий стіл «Ядерно-промисловий комплекс - запорука енергетичної безпеки»

Модератор

Микола Кухарчук, Генеральний директор Асоціація «Український ядерний форум»

Основні доповіді круглого столу:

Вклад європейської атомної галузі в енергобезпеку ЄС

Річард Івенс, Директор з інституційних питань Європейського атомного форуму

Вітчизняний атомно-промисловий комплекс і енергобезпека країни: реалії сьогодення та потенціал розвитку

Олексій Ананенко, Директор з інституційного розвитку Асоціації “УЯФ”

3. Панельна дискусія «Інвестиції та інновації. Міжнародний досвід для України».

Модератор:

Наталія Шумкова, виконавчий директор ДП НАЕК «Енергоатом».

Основні доповіді панельної дискусії:

Диверсифікація технологій - досвід Westinghouse.

Ів Браше, президент компанії Westinghouse у країнах Європи, Близького Сходу та Африки.

Доповідь: “In vessel melt retention for VVER 1000”
“Стратегія управління важкими аваріями“ Внутрішньокорпусне утримання розплаву активної зони РУ ВВЕР-1000”.

Їржи Ждярек, віце-президент з ділового розвитку інституту ядерних досліджень Ржеж (Чехія).

Діяльність ВАО МЦ з підвищення безпеки АЕС.

Костятнин Озеров, радник директора регіонального центру ВАО АЕС.

Підсумки Дня
атомної енергетики

Атомна енергетика сьогодні є найважливішою складовою енергетичного комплексу України. «Для того щоб зберегти потужності атомної енергетики на сьогоднішньому рівні, в найближчі шість років компанії потрібно продовжити терміни експлуатації ще дев’яти енергоблоків. Друга наша задача ‒ це збільшення видачі потужності, в першу чергу із західних регіонів, де у нас «замкнені» потужності від 900 до 1100 МВт. Ця задача буде вирішуватися протягом 2014 і 2015 років шляхом спорудження високовольтної лінії електропередач 750 кВ від Рівненської АЕС до Києва», ‒ відзначив президент компанії ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.
Крім того, Енергоатом вивчає можливість експорту електроенергії до Польщі і Угорщини з 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС і має намір в грудні надати розрахункову документацію на розгляд уряду. «Наступного тижня делегація Енергоатома і «Укренерго» виїжджає до Польщі на переговори, і думаю, до кінця року ми зможемо представити для нашого уряду можливість експорту електроенергії з 2-го блоку ХАЕС», ‒ сказав Юрій Недашковський. При цьому він зазначив, що Компанія розглядає також можливість експорту електроенергії до Угорщини. За його словами, можливий обсяг експорту електроенергії може скласти близько 7 млрд кВт-г на рік.
Можливість експортувати електроенергію дозволить Енергоатому залучати значні кошти для модернізації та продовження терміну експлуатації енергоблоків.

КОНФЕРЕНЦІЯ «НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

Час проведення

10.30-15.00

Організатори

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерговугілля України
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
ТОВ «МВЦ»

Учасники

Фахівці КМУ, ВРУ, АПУ, Міненерговугілля інших центральних органів виконавчої влади, представництва ЄС в Україні, Світового банку, вітчизняних та іноземних підприємств нафтогазового комплексу, громадських організацій.

1. Відкриття та демонстрація документального фільму, присвяченого 90-річчю газової промисловості України

2. Секція: «Енергетична безпека»

Модератор

Бойчук А. М. - директор Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерговугілля

Основні доповіді секції:

Енергетична безпека України в умовах відсутності поставок російського природного газу

Тодійчук О. С., заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Підготовка вуглеводневої ресурсної бази нафтогазового комплексу – запорука зміцнення енергетичної безпеки України

Толкунов А. А., начальник геологічного відділу Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика», кандидат геологічних наук

Аналіз впливу показників якості газу на ефективність роботи побутових газових приладів

Андріїшин М. П., директор Метрологічного центру НАК «Нафтогаз України»

Секція: «Імплементація в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей»

Модератор

Тодійчук О.С. – заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»

Основні доповіді секції:

Впровадження в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей в контексті реформування державного управління природними ресурсами

Бойчук А.М., директор Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерговугілля

Стан імплементації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей

Пономаренко О.В., заступник директора Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерговугілля (співдоповідь – Дейнеко В.А., «Аналітичний центр регіонального співробітництва»)

Залучення іноземних інвестицій у видобувну галузь

Тарас Качка – Віце-президент Американської торгівельної палати в Україні

Прозорість видобувних галузей – можливості та виклики для України

Д-р Марк Маттнер, менеджер проекту Управління природними ресурсами GIZ GmbH

Розвиток газовидобувної галузі: збільшення обсягів видобутку газу в Україні. Проблеми та перспективи

Нестеренко О.Г., головний інженер ПАТ «Укргазвидобування»

Локальний прогноз нафтогазоносності як основа проведення геологорозвідувальних робіт на нафтогазоперспективних структурах

Харченко М.В., заступник завідувача Центру нафтогазогеологічних досліджень - завідувач відділення геології нафти і газу ДП «Науканафтогаз»

І - Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР ІНЖЕНЕРІВ ЕНЕРГЕТИКІВ

Час проведення

10.00-17.00

Організатори

Міненерговугілля України
Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»
Міжнародний виставковий центр

Учасники

Керівники, головні інженери, головні енергетики, головні механіки, інженерно-технічні працівники енергогенеруючих, енергопередавальних, енергопостачальних компаній, підприємств промисловості, електротранспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, муніципальної інфраструктури, експерти, науковці, профільні асоціації, провідні виробники енергетичного та електротехнічного обладнання

Мета заходу

Підвищення професійної компетентності інженерів енергетиків в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів: набуття фахових знань та навичок шляхом ознайомлення із технологічними, технічними та організаційними рішеннями щодо ефективного енергозабезпечення та енергоспоживання, дієвими механізмами управління енергетичним господарством підприємства, досвідом впровадження новітніх розробок, технологій, обладнання.

Перша секція:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПЕК.

Основні доповіді першої секції:

Пріоритетні інвестиційні проекти ДП НАЕК «Енергоатом»

Олег Коріков, директор з інвестицій та перспективного розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом»

Перспектива розвитку ОЕС України. Пріоритетні проекти модернізації і будівництва магістральних електричних мереж

Сергій Корнюш, заступник директора ДП «НЕК «Укренерго»

Досвід модернізації та реконструкції обладнання ПАТ «Укргідроенерго»

Іван Жданов, заступник головного інженера ПАТ «Укргідроенерго»

Реконструкція енергоблока №1 Зміївської ТЕС

Генадій Палій, заступник директора з капітальних інвестицій Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго

Впровадження прогресивних технологій будівництва потужних вітроелектростанцій Північного Причорномор`я на базі вітроагрегатів мегаватного класу

Володимир Подгуренко, академік Академії технологічних наук України

Друга секція:
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГЕНЕРАЦІЇ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, РОЗПОДІЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ.

Основні доповіді другої секції:

Електророзрядний технологічний процес виготовлення водно - вугільного палива з демонстрацією відеофільму про промислове випробування палива»
Стендова доповідь «Високовольтне імпульсне джерело живлення для підвищення ефективності систем очищення газових викидів теплових електростанцій»

Різун А. Р., к.т.н., старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

Від автоматизації пиловугільного дозування до повноцінної АСУТП котлоагрегатами ТЕС і ТЕЦ, що переведені на вугільне пальне

Стяжкін В. П., к.т.н., старший науковий співробітник відділу систем стабілізованого струму Інституту електродинаміки НАН України

Рішення Сіменс щодо модернізації парових турбін ТЕС

Балаба О., менеджер із збуту департаменту «Виробництво енергії» ДП «Сіменс Україна»

Сучасні розробки трансформаторного та реакторного обладнання ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Шалаєв В. Ю., головний конструктор по трансформаторам та реакторам 35-220 кВ ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Проблеми частотної автоматики в енергосистемі України

Нехай І. Ф., провідний інженер ПАТ «Електротехнічний завод» РЕЛСіС

ТС «ТЕПЛОКЕРАМІК» - рідкокерамічна теплоізоляція енергетичних комунікацій

Григоренко Ю. О., директор ТОВ «УкрТеплоКерамік»

Технічна термоізоляція в промисловості

Павлов М. О., виконавчий директор Асоціації енергозбереження регіонів України

GSM-маршрутизатор SQUID - сучасна система бездротової передачі даних в паливно-енергетичному комплексі

Сімановський О.Ю., головний конструктор ТОВ «Мікрол»

Панельна дискусія
«ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ І ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВ ПІДПРИЄМСТВ»

Організатор

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання

Доповідачі

Мінін Сергій Володимирович, ТОВ «Іноваційні енергетичні системи»
Пистун Євгеній Павлович - професор, д.т.н., член Української нафтогазової Академії
Юрій Ємельянов - ДП «Айтрон-Україна»
Maks Gutberlet (Макс Гутберлет) -Itron Inc.
Седак В.С., професор ХНУМГ ім. Бекетова
Пакко В.І., д.т.н., академік, директор МЧФ «Інкері»
Налбандян А.Н., директор ТОВ «Софтсервіс»

Третя секція:
«УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВА.
ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ, ЕНЕРГОАУДИТ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ»

Основні доповіді другої секції:

Маловідомі можливості енергетичного аудиту: енергоаудит галузі, енергоаудит території, аудит енергетичного складника тарифів

Володимир Мамалига, виконавчий директор ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»

Роботи з енергозбереження на Укрзалізниці

Володимир Дробаха, заступник начальника Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці – начальник управління енергозбереження

Досвід створення та функціонування служби енергоменеджменту Вільногірського гірничо-металургійного комбінату

Олександр Повстень, начальник відділу енергоменеджменту «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат»

Система енергоменеджменту промислових підприємств Актуальні питання служби головного енергетика»

Констянтин Юр' єв, комерційний директор Компанія SunPower

Енергоаудит розподільчих мереж ПАТ «Хмельницькобленерго»

Петро Луців, заступник головного інженера,
Володимир Назаренко, науковий співробітник ПАТ «Хмельницькобленерго»

Принципи відбору та підготовки персоналу в кризових ситуаціях та аварійних умовах

Мирослав Драб, лікар-психотерапевт,
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Блочно-модульні парові турбини Сіменс

Євгеній Луньов, менеджер зі збуту департаменту «Виробництво енергії», ДП «Сіменс Україна»

Міфи енергозбереження: використання енергоефективного обладнання не завжди є економічно доцільним

Олена Стремоухова, фінансовий директор Підприємства «Електромеханіка»

Підвищення енергоефективності житлових та громадських будівель

Геннадій Ференюк, директор Державного НДІ будівельних конструкцій

Енергозбереження. Досвід міста Київа

Анатолій Козленко, директор Комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

Сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) впровадженню політики енергозбереження та енергоефективності в Україні

Андрій Нестеренко, старший спеціаліст з питань енергетики та місцевих фінансів, Офіс економічного зростання,
Агентство США з міжнародного розвитку в Україні (USAID)

ЕПК (Energy Performance Contract) як інструмент впровадження проектів у сфері енергоефективності. Законодавчі перепони та приклади впровадження у бюджетній сфері

Олександр Буртовий, заступник голови комітету з питань енергетики, нафти та газу Асоціації правників України

Підготовка та фінансування проектів у сфері енергозбереження за програмою UKEEP

Іліяна Шмателька, керівник Української програми підвищення енергоефективності (UKEEP)

Шляхи зниження санкціонованих втрат електроенергії

Юрій Тесик, д.т.н., зав. відділом контролю параметрів електромагнітних процесів, Інститут електродинаміки НАН України

2 5  В Е Р Е С Н Я

Відкритий інтерактивний урок «ДАВАЙ ПОТОВАРИШУЄМО З ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ!»

Час проведення

10.30-12.00

Організатори

АК “Харківобленерго” за сприяння Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Міненерговугілля

Учасники

Школярі та педагоги українського коледжу імені Василя Сухомлинського

Мета заходу

Запобігання дитячого електротравматизму

Підсумки заходу

Школярів познайомили з основними правила поведінки поблизу енергетичних об'єктів та під час грози, навчили безпечному користуванню побутовими електричними приладами, а також продемонстрували першочергові заходи щодо надання допомоги постраждалим від ураження електричним струмом. Поза увагою не залишилися і нагальні питання енергозбереження та пожежної безпеки.
Енергетики перетворили урок в захоплюючу гру з конкурсами, загадками та тестами, під час яких кожна дитина мала змогу проявити свої знання та кмітливість. Всі завдання супроводжувалися показом на великому екрані тематичних відеоматеріалів.
Під час заняття школярі приміряли спецодяг і засоби індивідуального захисту електромонтерів — каску, страхувальний пояс, діелектричні рукавички. Можливо, для когось перше знайомство з професією енергетика стане визначальним у дорослому житті.

Круглий стіл:
«ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕК»

Час проведення

12.30-15.00

Організатори

Департамент фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці Міненерговугілля

Учасники

Фахівці Міненерговугілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній

Основні доповіді:

Забезпечення та підтримання належного стану цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу

Олександр Онищенко, директор Департаменту фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці

Сучасні системи протипожежного захисту

Юрій Колісніченко, заступник начальника служби пожежної безпеки ДП НЕК «Укренерго»

Організація протипожежної підготовки працівників атомних станцій на прикладі ВП «Запорізька АЕС»

Іван Марченко, старший інспектор відділу охорони праці та пожежної безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом»

Організація цивільного та протипожежного захисту на підприємствах нафтогазового комплексу та забезпечення вимог безпеки під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах підприємств, розташованих у східних областях України

Йосип Радецький, начальника Управління промислової безпеки, екології та надзвичайних ситуацій НАК «Нафтогаз України»