Виставки Києва. Організація та проведення міжнародних виставок Київ Україна МВЦ.

Україна, 02002, Київ, Броварський проспект, 15
тел./факс: +38(044) 201-11-61

УХВАЛЕНО
На засіданні міжвідомчого організаційного комітету
Протокол від 29 серпня 2013 р.

Умови
проведення конкурсу на кращу продукцію
у сфері цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

І. Підстава проведення Конкурсу

Конкурс на кращу продукцію у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (надалі - Конкурс) проводиться у 2013 році в рамках ХІІ Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту/ПожТех-2013», який організовується відповідно до пункту 28 Плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 952-р.

ІІ. Організатори Конкурсу

Офіційними організаторами Конкурсу є Державна служба України з надзвичайних ситуацій та ТОВ Міжнародний виставковий центр.

ІІІ. Мета та завдання Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції у сфері цивільного захисту, сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління якістю та задоволенню потреб і очікувань споживачів.

3.2. Основними завданнями Конкурсу є:
- визначення на конкурсній основі кращих зразків української продукції у сфері цивільного захисту;
- сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції у сфері цивільного захисту, насичення якісною продукцією ринків України, задоволення потреб і очікувань споживачів;
- підтримка ініціатив і зусиль товаровиробників щодо поліпшення якості продукції у сфері цивільного захисту;
- поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію у сфері цивільного захисту;
- підвищення інформованості органів влади, підприємств (організацій), громадських організацій, засобів масової інформації та населення щодо якісної вітчизняної продукції у сфері цивільного захисту та її виробників.

IV. Визначення та скорочення

Держцентр – Державний центр сертифікації ДСНС України.
МВЦ – ТОВ «Міжнародний виставковий центр».
Продукція – продукція у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
КК – конкурсна комісія.
Умови – Умови конкурсу на кращу продукцію у сфері цивільного захисту.
Експертні групи –  групи, до складу яких входять експерти Конкурсу.
Виставка – XІІ Міжнародний виставковий форум «Технології захисту/ПожТех-2013»

V. Організаційна структура Конкурсу

5.1. Конкурсна комісія організовує Конкурс відповідно до Умов проведення Конкурсу, підбиває його підсумки.

5.2. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення Конкурсу здійснює Держцентр.

5.3. Держцентр:
- здійснює поточну організаційно-методичну роботу щодо забезпечення проведення Конкурсу та виконання цих Умов;
- готує проекти документів Конкурсу, методичні, інформаційні та інші матеріали до нього;
- здійснює інформаційне забезпечення заходів Конкурсу;
- взаємодіє з КК та учасниками Конкурсу, надає їм необхідні методичні та інформаційні матеріали, консультаційну допомогу;
- проводить реєстрацію та опрацювання документів, надісланих КК;
- обробляє інформацію КК, формує та проводить аналіз бази даних щодо продукції та її виробників; зазначена робота, як правило, проводиться із залученням експертів;
- готує проекти переліку номінантів і забезпечує підготовку інформації для розміщення на WEB сторінці «Конкурсу» на WEB-сайті Держцентру;
- забезпечує (по можливості) рекламно-інформаційну підтримку та висвітлення проведення Конкурсу та його заходів у засобах масової інформації;
- на вимогу надає узагальнені підсумкові матеріали, проекти документів та інші необхідні документи для забезпечення роботи КК.

5.4. МВЦ:
- здійснює організацію виставки, з числа експонентів якої здійснюється набір учасників Конкурсу;
- бере в організаційній роботі з підготовки та проведення Конкурсу;
- здійснює організаційно-технічну роботу щодо забезпечення проведення Конкурсу: підготовка та надання інфраструктури МВЦ, забезпечення технічних умов для проведення Конкурсу;
- взаємодіє з КК та учасниками Конкурсу, надає їм необхідні інформаційні матеріали, консультаційну допомогу;
- здійснює розміщення інформації про Конкурс на WEB-сторінці виставки, WEB-сайтах МВЦ;
- забезпечує (по можливості) рекламно-інформаційну підтримку та висвітлення проведення Конкурсу та його заходів у засобах масової інформації;
- здійснює фінансове забезпечення церемонії нагородження переможців Конкурсу, а саме – виготовлення призів і дипломів для переможців у межах витрат, передбачених кошторисом виставки.

5.5. У Конкурсі бере участь продукція підприємств (організацій, установ), які:
- беруть участь у виставці;
- подали до КК заявку відповідно до встановленого зразка;
- зареєстровані КК як учасники Конкурсу;
- отримали свідоцтво учасника Конкурсу.

5.6. У Конкурсі може брати участь підприємство (організація, установа), яке зареєстроване як юридична особа (філія юридичної особи) та займається виробництвом або реалізацією продукції на території України.

5.7. Участь у Конкурсі підприємств, організацій і установ усіх форм власності здійснюється на добровільних засадах.

5.8. Доступ до інформації, що представляють учасники Конкурсу, під час проведення Конкурсу мають члени КК та експерти, які призначаються зазначеною комісією.

VI. Зміст Програми Конкурсу

6.1. Конкурс проводиться у рамках виставки з 24 до 26 вересня 2013 року на території МВЦ (02660, м. Київ, Броварський проспект, 15).

6.2. У рамках Конкурсу у 2013 році визначається краща продукція за наступними номінаціями:

I. Пожежна безпека будівель, споруд та територій

1.1. Системи централізованого пожежного спостереження
1.2. Системи охоронно-пожежної сигналізації та оповіщення
1.3. Автоматичні установки пожежогасіння
1.4. Системи димовидалення та вентиляції (клапани, зенітні ліхтарі та ін.)
1.5. Вогнезахисні фарби, покриття, облицювання
1.6. Негорючі ізоляційні матеріали
1.7. Вогнестійкий кабель та кабельні проходки
1.8. Пожежні шафи та щити
1.9. Бар'єри для обмеження розповсюдження вогню (двері, ворота, завіси)
1.10. Внутрішні та зовнішні пожежні гідранти
1.11. Вогнегасники
1.12. Обладнання для технічного обслуговування вогнегасників
1.13. Вогнегасні речовини та склади
1.14. Стенди, плакати та знаки безпеки

ІІ. Технічне оснащення пожежних та аварійно-рятувальних загонів

2.1. Спеціальні транспортні засоби:
- пожежні
- аварійно-рятувальні
- автодрабини та підйомники
- мобільні хімічні лабораторії
- автомобілі піротехнічної служби
- штабні автомобілі
- водні транспортні засоби та амфібії
- дистанційно-керовані

2.2. Обладнання для оснащення спеціальних транспортних засобів:
- світлосигнальні та гучномовні установки, проблискові маячки
- пожежні рукави
- пожежні стволи
- мотопомпи та інше насосне обладнання

2.3. Пневматичний, електричний, гідравлічний, ручний допоміжний інструмент та обладнання для рятувальників
2.4. Оснащення для боротьби з повенями та ліквідації розливів нафтопродуктів
2.5. Засоби пошуку постраждалих
2.6. Спорядження для евакуації людей з місця НС
2.8. Засоби надання першої медичної допомоги та транспортування постраждалих
2.9. Тренажери та манекени для відпрацювання дій під час рятування та надання екстренної медичної допомоги
2.10. Системи і засоби зв'язку
2.11. Обладнання для центрів управління та польових штабів
2.12. Електротехнічне обладнання (ліхтарі, лампі та інш.), автономні джерела енергії

ІІІ. Індивідуальні засоби захисту

3.1. Захисний одяг та уніформа
3.2. Засоби захисту органів дихання:
3.3. Засоби захисту органів зору та слуху
3.4. Обладнання радіаційного захисту
3.5. Засоби захисту для проведення робіт на висоті

ІV. Прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій
4.1. Технології моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій
4.2. Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
4.3. Розробка планів ліквідації НС
4.4. Системи централізованого оповіщення населення та управління евакуацією
4.5. Дослідницькі програмні комплекси моделювання аварій та оцінки ризиків, комп'ютерні тренажери відпрацювання доаварійних та аварійних режимів

6.3. Для участі в Конкурсі підприємство (організація чи установа) подає до КК заявку (додаток 1) та заповнює опитувальну анкету (додаток 2).

6.4. Визначення кращої продукції здійснюється у кожній номінації на підставі результатів оцінки якості продукції, висновків КК.

6.5. КК під час проведення Конкурсу:
- розглядає матеріали та інформацію щодо учасників Конкурсу;
- організовує проведення експертизи (оцінки) продукції учасників Конкурсу (експертиза продукції учасників Конкурсу здійснюється експертами у строк до 2 днів та експертними групами в термін не більше 3 днів;
- визначає в кожній номінації кращу продукцію та їх виробників;
- підбиває підсумки Конкурсу.

VII. Конкурсна комісія

7.1. Склад Конкурсної комісії:
- Козленко Артем Миколайович – директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Кучмійов Андрій Володимирович – директор Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Кропивницький Віталій Станіславович – начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Ткаченко Анатолій Вікторович – генеральний директор ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (за згодою);
- Донський Олександр Михайлович – Голова Добровільного пожежного товариства України (за згодою);
- Ейдельштейн Леонід Якович – голова правління Асоціації «Техногенна безпека та цивільний захист населення» (за згодою).

7.2. Для оцінки продукції, яка представлена на конкурс, КК формує експертну групу (додаток 3).

VIIІ. Критерії оцінки продукції

Продукція, яка подається на Конкурс його учасниками, оцінюється за наступними критеріями:

- якість та конкурентоспроможність продукції;
- задоволеність споживачів якістю продукції;
- рівень споживчих властивостей порівняно з кращими аналогами;
- рівень соціальної конкурентоспроможності, ціна порівняно з кращими аналогами та доступність на українському ринку;
- результати випробувань продукції;
- наявність/відсутність претензій, рекламацій споживачів, контролюючих органів, закупівельних організацій;
- наявність позитивних відгуків від споживачів;
- стабільність високого рівня якості продукції;
- рівень впровадження сучасних систем управління якістю підприємством та/або систем управління навколишнім середовищем;
- наявність сертифіката відповідності в державній системі сертифікації УкрСЕПРО;
- географія продажу;
- естетичні властивості, дизайн, відображення української та регіональної специфіки (символіки) в образі товару.

IX. Нагородження учасників і переможців Конкурсу

9.1. Нагородження переможців Конкурсу організується та здійснюється КК.

9.2. Зразки призів (нагород) та дипломів переможців Конкурсу затверджуються оргкомітетом Виставки.

9.3. Переможцям Конкурсу надається право використовувати у встановленому порядку логотипи Конкурсу в інформаційних матеріалах і рекламі своєї продукції.

Додаток 3
до Умов проведення конкурсу
на кращу продукцію
у сфері цивільного захисту
населення і територій
від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру

Склад експертної групи для оцінки продукції, представленої на конкурс на кращу продукцію у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

Андрієнко Микола Васильович – заступник директора центру - начальник відділу сертифікації та технічного нагляду за виробництвом систем пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Гончаренко Сергій Іванович – начальник відділу сертифікації та технічного нагляду за виробництвом протипожежних будівельних виробів та вогнезахисних матеріалів Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Баклан Віталій Миколайович – начальник відділу сертифікації та технічного нагляду за виробництвом протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту та вогнегасних речовин Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Карасовський Олександр Миколайович – заступник начальника відділу сертифікації та технічного нагляду за виробництвом протипожежних будівельних виробів та вогнезахисних матеріалів Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Толокно Віталій Васильович – заступник начальника відділу сертифікації та технічного нагляду за виробництвом систем пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій.